Kennelhoste

af Ulrik Westrup

Hvad er kennelhoste hos hunde?

Kennelhoste er en betegnelse for en luftvejsinfektion hos hunden, der skyldes en kombination af flere bakterier, mykoplasmer, viruser og andre forhold i omgivel-
serne, som kan gøre hunden mere modtagelig. Infektionen kaldes for kennelhoste, fordi den forekommer i sammenhænge, hvor mange hunde er tæt på hinanden, som f.eks. i en kennel.

Ved undersøgelse af hunde med Kennelhoste, er der fundet flere forskellige virus bl.a. "canine parainfluenza (CPI)" og canine adenovirus (CAV) type 2. Herpes virus og en reovirus er også fundet, men som dog begge menes at have mindre indflydelse. Der er også isoleret en bakterie "bordetella bronchiseptica", som man mener har stor indflydelse på sygdomskomplekset. Hunde udskiller smitstoffet i mellem 8 og 14 uger.Hvad er symptomerne på kennelhoste?

Inkubationstiden for kennelhoste er mellem 5 og 10 dage. Du vil tit opdage mindre symptomer, som f.eks. let tør hoste og en smule nedstemthed hos din hund, og symptomerne opstår gerne fra den ene dag til den anden. Der er en tendens til, at yngre hunde bliver lidt hårdere angrebet end ældre hunde.

Ofte er det hosten, der er det største problem, fordi den virker selvforstærkende,
og fordi et hosteanfald kan ende i en opkastning. Hunden kan få feber, dvs. en temperatur over 39,3 °C, og det er ofte årsagen til manglende ædelyst. I nogle tilfælde kan der også opstå lungebetændelse, fordi hundens immunforsvar er generelt svækket, og den derfor er mere modtagelig over for en infektion med bakterier.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen kennelhoste?
Normalt vil dyrlægen stille diagnosen på baggrund af symptomerne og dine eventuelle oplysninger om hvornår, og under hvilke former, hunden har været i kontakt med andre hunde. Dyrlægen vil normalt lægge stor vægt på, om der er andre følgelidelser, som f.eks. begyndende lungebetændelse eller problemer med
at holde vand og mad i hunden, fordi den kaster op hele tiden. Det er derfor vigtigt, at du henvender dig til dyrlægen, hvis nogle af symptomerne opstår.Hvordan behandles kennelhosten?

Hunden behandles med hostestillende medicin og eventuelt med antibiotika, hvis der er mistanke om begyndende lungebetændelse. I sygdommens akutte fase og i rekonvalescensfasen bør du holde hunden i ro.
I januar 2008 blev der i Danmark introduceret en ny og effektiv vaccine mod to af de mikroorganismer, som oftest er årsag til udbrud af kennelhoste. Vaccinen er en næsespray, som lokalt i luftvejene stimulerer dannelsen af antistoffer på overfladen af luftvejene. Derved kan bakterier og vira ikke sætte sig fast.
Du kan drøfte sygdomsrisiko og beskyttelse af netop din hund med din dyrlæge.

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har kennelhoste?

Med mindre der opstår voldsomme bakterieinfektioner i forbindelse med kennel-
hosten, vil hunden komme sig fuldstændig.Hvorfor får hunde kennelhoste?
Hunden får kennelhoste, fordi den er i kontakt med andre, smittebærende hunde. Ud over luftbåren smitte, kan smitten også overføres med foderskåle, legetøj, pinde og beklædning.

Hvad er risikoen for, at din hund får kennelhoste?

Risikoen afhænger fuldstændigt af, om der udbryder en epidemi, og om din hund har meget kontakt med andre hunde.Hvilke racer er særligt udsatte for at få kennelhoste?
Alle racer er lige udsatte.