Nyheder DKK

 

Hundesprog - informationsfilm på Youtube

af Lise Lotte Christensen, DKK - 5. oktober 2015.

I Dansk Kennel Klub er vi netop blevet færdige med nogle nye informationsfilm om hunden og dens sprog - filmene har vi kaldt "Hundesprog". Der er i alt 5 film - en intro samt flere film om socialisering, hundesprog, hundemøder og gode råd til hundemøder.

DKK har gjort dem gratis tilgængelige på www.Youtube.com således at I - og alle vores medlemmer og andre interesserede - kan få gavn af dem. I må meget gerne omtale filmene og dele dem på hjemmesider, Facebook sider og andre steder, I tænker at de kunne gøre gavn. Vi vil jo gerne have at flest mulige hundeinteresserede får kendskab til dem. De 5 film er blevet til med tilskud fra Dyrevelfærdspuljen.

I kan finde alle filmene på www.youtube.com og ved at søge på "Hundesprog".
For at gøre det let for jer, har vi lavet link til filmene her:

https://www.youtube.com/watch?v=3xw7DZk6-Q4

https://www.youtube.com/watch?v=pRLujvAVqvM
https://www.youtube.com/watch?v=w8NMLZLF8aE
https://www.youtube.com/watch?v=mvecs5uslVU
https://www.youtube.com/watch?v=zhSsrxELHc4

Vi håber at I, alle jeres medlemmer - og ikke mindst hundene - får glæde af filmene.

Nu kan man printe sit CACIB on-line

af Jette Nielsen, Udstillingsafdelingen, DKK - 1. april 2014

FCI meddeler i et nyhedsbrev, at de ikke længere udsender CACIB-kort.

I stedet er det nu muligt via deres hjemmeside www.fci.be at se CACIB-listerne fra de respektive internationale udstillinger samt at printe sit eget CACIB-kort (under punktet ”Results”).

Linket til siden er: http://www.fci.be/resultats/IB.aspx

Vær dog opmærksom på, at der kun vises resultater fra de udstillinger, som FCI har færdigbehandlet i forhold til bl.a. at afgøre, om reserve-CACIB’et træder i kraft.

(Den seneste danske udstilling er Ballerup 2013, så vi må forvente, der går ca. ½ år fra udstillingen er afholdt, ind til resultaterne er klar).

De resultater, der vises på siden, er CACIB-vinderne i hver race. Hvis FCI har bekræftet et reserve-CACIB, (som således er blevet ændret til et CACIB), vil dette også være med på listen.

Der bliver ikke ændret ved proceduren omkring ansøgning af det internationale championat.

Det vil stadig være muligt at ansøge om titlen ca. 2 måneder efter det sidst vundne CACIB, der udløser titlen.

Blanketten, der skal udfyldes til dette, findes på DKK’s hjemmeside og skal fremsendes til DKK, gerne sammen med kopi af CACIB-kort eller kritikker.

Myndigheder

af Formand - 15. januar 2014

Myndighed: Fødevarestyrelsen 

Der sker løbende ændringer af myndighedernes forvaltning af diverse regler på hundeområdet. Bl.a. er hele området med kontrol af erhvervsmæssigt opdræt (omfattende personer, som opdrætter tre eller flere kuld om året) inden for de sidste par år overgået fra Politiet til Fødevarestyrelsen. Politiet har ikke været ret aktive på området mht. at kontrollere, at bestemmelserne i nedenstående bekendtgørelser blev overholdt, men man kan måske forestille sig, at Fødevarestyrelsen, som har en anden tradition for at skulle forvalte tilsyn med landbrugsbedrifter, vil være mere aktive.


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2680   (Hovedbekendtgørelsen)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129891   (Uddannelseskrav)

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=134266   (Pasningsvejledninger)

Der er ikke noget nyt i bekendtgørelserne, som ikke har været omtalt i HUNDEN og på DKK’s lovpligtige hundeholderuddannelse, men har man aldrig fået læst dem før, så er der en anledning til at gøre det nu.


--------------


Myndighed: Skat

På momsområdet er der hen over de seneste år sket en udvikling. I dag gælder for drift af hobbyvirksomhed, at der ofte ikke skal og heller ikke kan foretages momsregistrering, selv om omsætningen overstiger 50.000 kr. Det beror på et konkret vurdering hos Skat af virksomhedens omfang og intensitet, om momsregistrering kan/skal ske eller ikke. Kort, men ikke synderligt afklarende. Se evt. mere her http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1951353&chk=205447. Vi har forsøgt at samle bestemmelserne i vedhæftede lille notat.  (hent det her)


--------------


Myndighed:
Miljøstyrelsen 

Bemærk at reguleringen af, hvor mange hunde man må have i byzone (4 voksne hunde og disses hvalpe under 18 uger), afstandskrav til naboer o. lign. er reguleret i miljølovgivningen og ikke af ovenstående regler.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141841   (Max. 4 voksne hunde)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152378   (Over 4 voksne hunde)


----------------

N.B. Evt. spørgsmål til de forskellige regelsæt skal stilles til den ansvarlige myndighed – ikke til DKK. Men prøv at læse teksterne grundigt først og tal evt. med et par opdrætterkolleger, så vil de fleste spørgsmål formodentlig være løst.


Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB

Jens Glavind
Direktør